UAB “Etama” įsipareigoja saugoti ir gerbti Jūsų privatumą bei asmeninius duomenis, pateiktus naudojantis internetine svetaine “etama.lt”. Šiame puslapyje galite sužinoti kokią informaciją apie Jus renkame, kaip ją saugome, kokiais tikslais naudojame ir kokios yra Jūsų teisės.
Kokiu tikslu renkami asmens duomenys?
Surinkta asmeninė informacija yra naudojama palaikyti ryšį su esamais bei potencialiais klientais, suteikti informaciją apie dominančias prekes, paslaugas,  taip pat tiesioginio marketingo tikslais.
Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
Mes tvarkome duomenis kuriuos pateikiate pildydami užklausos formą ar kitais būdais, paremtais Jūsų sutikimu. Privalomi duomenys užklausai pateikti: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?
Surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai ar duomenų tvarkymo tikslai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys įprastai saugomi tol, kol Jūs atšaukiate savo sutikimą. Nereikalingi asmens duomenys yra sunaikinami. Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys yra saugomi tol, kol Jūs atšaukiate savo sutikimą, tačiau ne ilgiau kaip 3 metus nuo Jūsų sutikimo dienos.Mes siekiame nesaugoti pasenusios ar nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinama ir teisinga. Komerciniai pasiūlymai ir naujienlaiškiai yra siunčiami tik tiems klientams, kurie užpildė ir išsiuntė užklausos formą ar užsiprenumeravo mūsų naujienlaiškį. Atsisakyti naujienlaiškių galima išsiuntus pranešimą adresu: info@etama.lt
Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
UAB “Etama”, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir jokiais būdais neparduoti Jūsų asmens duomenų. Informacija apie Jus gali būti suteikiama trečiosioms šalims, jeigu to reikia Jūsų užklausos vykdymui.
Jūsų asmens duomenis gali peržiūrėti:
UAB “Etama” darbuotojai, prižiūrintys internetinės svetainės veikimą, turinį bei aptarnaujantys internetinio puslapio pagalba surinktas užklausas.
Kokios yra Jūsų teisės?
Jūs turite teisę:
Kreiptis į Pardavėją su prašymu gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis.
Kreiptis į Pardavėją su prašymu ištaisyti, sustabdyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs, neteisingi arba nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie buvo surinkti.
Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
Jeigu Jums kyla klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu bei saugumu, prašome susisiekti su mumis telefonu: +37037385242 arba el. paštu: info@etama.lt
Nepavykus išspręsti klausimo su UAB “Etama”, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Back to Top